LYRICS: THIIRD Dakhouiya

Dakhoufé dakhoufé dakhoufé ( Dakhoufé Dakhouiya )

Dakhouya dakhoufé ( Dakhoufé )

A dakhou ( a dakhou )
A dakhou ( a dakhou )
Wa soukhou a dakhou ! ( a dakhou )

Refrain :

Inai imou soukhou ma n’ni soukhou
Imou khouroukhi n’ni khourou

N’nou fôkô ibai n’ni ra fourou
Kha imou lou m’madi singué tan ina khourou !

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Inai imou soukhou ma n’ni soukhou
Imou khouroukhi n’ni khourou

N’nou fôkô ibai n’ni ra fourou
Kha imou lou m’madi singué tan ina khourou !

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Eh woutan
Wo n’soukhou
Dakhouiya

Eh Allah
Wo n’soukhou
Dakhouiya

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Couplet 1 :

N’nou sakhi n’nou khifé
Wa kolon ka étanan na khounoun ?

N’na tonai m’ma fala
Wa kolon ka etanan m’ma khôriin ?

Anoun n’nou lou m’ma fala
N’khili bara kana

N’tan noun woyengni mou bouma n’fouri
Ina fala kérén, n’na fala firin !

Seny moufa Sana kolon
Sana moufa Seny kolon
Seny noun Sana bara bari louti boloon

Sagatala kakarali moundoun nôma a khoungni bombô dé n’na bé m’ma gbi boloon ? Hein !?

Je suis remonté !!
Je vais leur faire du sal
Ceux qui m’ont cherché
Ils vont me trouver

Fifa m’béréma 4-4-2
Alima n’noun m’ma beue
Alima n’noun m’ma Sip de lean
Néo, Téra noun Féfé !

N’na fala N.M.I wa fala heuh !
N.M.I ( heuh )

Gos noun Gars ya ra bikhi
Bariki fangnié nan toun bé !

Boré fouri bélébélé
Boré dai bélébélé
Boré ya ma kotokhi
Boré tan khôrai bélébélé

Rap GN moun bingna alo Syli syli
Rap NG moun gnama que des fêlés fêlés
( fêlés fêlés )

Wo dimmé wo laa n’na
N’gui Rap khaniin manai han Canada
A pop douniah villes gbégbé koui
N’ta kana alo TAKANA

Refrain :

Inai imou soukhou ma n’ni soukhou
Imou khouroukhi n’ni khourou

N’nou fôkô ibai n’ni ra fourou
Kha imou lou m’madi singué tan ina khourou !

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Inai imou soukhou ma n’ni soukhou
Imou khouroukhi n’ni khourou

N’nou fôkô ibai n’ni ra fourou
Kha imou lou m’madi singué tan ina khourou !

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Eh woutan
Wo n’soukhou
Dakhouiya

Eh Allah
Wo n’soukhou
Dakhouiya

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Couplets 2 :

N’khiyé sakhi n’na loukhi koui
N’na volé fé alo Air Guinée

Ée nakhai m’bai i nakha gakhou
Ina guérré nakhan koui i bara guéni

I bara ikha ligne koloon
La Guinée dimmé fan bara science koloon

Wo frontière louti boloon
Alko Douniah fan kha guinfé kolon

Ils sont méchants comme KARABA
InchAllah je les aurai comme KIRIKOU

On m’a dit prends un et laisse pour les autres
N.N.M Khakhili moi j’ai pris tout !

Jamais Ataya sans brada
Jamais la fête sans mes brothers
Jamais bazin sans broder !

Flow frein bara boloon wo n’soukhou
Kha namara foté kha n’khaniin

N’na go taigui alo baya
Wo n’lou ayi akha n’khaniin

M’ma didi
N’na mai ai wama sigafé lampéduza
A wali mou bé a lassi mou bé
Anoun n’tan fo n’lassi sôtô bé !!

M’ma didi péh itan ma kolon sé mou sôtô dôkhôdé ?

N’na niggzé ra dakhoufé
N’na ékha goé fan na dakhoufé ?

Allah bara wouri nakhan biri
Ée wama nanan talafé

I tigui sinfé
Kono imou salifé ( mon frère arrête de faire du sport )

Refrain :

Inai imou soukhou ma n’ni soukhou
Imou khouroukhi n’ni khourou

N’nou fôkô ibai n’ni ra fourou
Kha imou lou m’madi singué tan ina khourou !

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Inai imou soukhou ma n’ni soukhou
Imou khouroukhi n’ni khourou

N’nou fôkô ibai n’ni ra fourou
Kha imou lou m’madi singué tan ina khourou !

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Eh woutan
Wo n’soukhou
Dakhouiya

Eh Allah
Wo n’soukhou
Dakhouiya

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou

Dakhoui mou dakhou
Dakhoui ra makhai nan dakhou